KAWASAKI KD125 KE125 1977-1982 Rotary Disk Valve 12002-029

  • Sale
  • Regular price $35.00


KAWASAKI  KD125  KE125 1  Rotary  Disk Valve Oem Ref # 12002-029  SB58

Fits

KD125-A3 77 125 KD125 MOTOCROSS
KD125-A4 78 125 KD125 MOTOCROSS
KD125-A5 79 125 KD125 MOTOCROSS
KE125-A4 77 125 KE125 DUAL PURPOSE
KE125-A5 78 125 KE125 DUAL PURPOSE
KE125-A6 79 125 KE125 DUAL PURPOSE
KE125-A8 81 125 KE125 DUAL PURPOSE
KE125-A9 82 125 KE125 DUAL PURPOSE