Skip to product information
  • Pro-formance Cycle
1 of 1

Pro-formance cycle

YAMAHA YFA1 YFM80 YFM100 YFM350 YFS200 YFZ350 YTZ250 Tail light Lens 38W-84721-00

Regular price $15.00 CAD
Regular price Sale price $15.00 CAD

YAMAHA  Tail Light Lens   OEM Ref. # 38W-84721-00  NOS  New Old Stock.  SB80B 

Fits 

YFA1  1989-2001
YFM80  1986
YFM100  1987-1991
YFM350  1988-2001
YFS200  1988-2001
YFZ350  1987-2001
YTZ250  1985-1986