Skip to product information
1 of 1

Pro-Formance Cycle

YAMAHA YFM200 YFM225 YFM350 Brake Cable 59V-26361-00 #246

Regular price $50.00 CAD
Regular price Sale price $50.00 CAD

YAMAHA   Brake Cable  OEM Ref. # 59V-26361-00   NOS  New Old Stock.  #246

Fits

YFM200DXS 1986 200 YFM200DX MOTO-4 ATV
YFM200DXT 1987 200 YFM200DX MOTO-4 Shaft Reverse ATV
YFM225S 1986 225 YFM225 MOTO-4 ATV
YFM350ERT 1987 350 YFM350ER MOTO-4 ATV