YAMAHA YG1 YJ1 YJ2 YL1 Neutral Light Socket 122-83537-10 / 122-83537-00 YG1-2177

  • Sale
  • Regular price $12.00


YAMAHA  Neutral Light Socket    OEM Ref. # 122-83537-10 / 122-83537-00 / YG1-2177  NOS  New Old Stock.   B10/I

Fits 

YG1  1963-1966

YJ1  1964-1965

YJ2  1964-1965

YL1  1966-1967